Varför är meningsfullhet intressant för företag?

Meningsfullhet är en viktig del i tillvaron och en del forskare menar att det är en mänsklig drift att skapa mening omkring sig. Men är det egentligen något som en arbetsgivare behöver fundera på? Är inte det enbart en personlig fråga? Även om meningsfullhet i slutändan är en individuell bedömning är svaret faktiskt att det finns en hel del konkurrensfördelar i att skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta meningsfullhet.

Meningsfullhet handlar om upplevelsen hos varje person och är därmed inget man kan skapa eller tvinga på någon. Däremot kan man ge förutsättningarna för medarbetarna att skapa meningsfullhet genom att arbeta med organisation, kultur och ledarskap.

Vad är meningsfullhet i arbetet?


Ett arbetet känns ofta meningsfullt när vi känner att vi bidrar och kan göra skillnad med det vi gör, att det betyder något för andra, och att det ligger i linje med våra egna behov och värderingar. En annan viktig faktor är att vi har en förståelse av det sammanhang vi verkar i. Det gäller både i förhållande till de egna arbetsuppgifterna och till organisationens verksamhet i stort. Dessutom påverkar känslan av gemenskap på arbetsplatsen till stor del. Att man får vara den man är, att det går att lösa konflikter öppet och enkelt, att man känner sig sedd och uppskattad. En del av laget.

Nyttan av meningsfullhet i arbetet

Varför ska man då fundera på arbetets meningsfullhet som ledare i en organisation? Det visar sig att det finns flera direkta och indirekta positiva effekter av att medarbetarna upplever meningsfullhet i arbetet:

Högre engagemang och tillfredsställelse i arbetet.
De medarbetare som känner meningsfullhet i sina arbetsuppgifter lägger ned mer energi och engagemang i sitt arbete och är mer uthålliga när det gäller att nå vad de förutsatt sig. Det in sin tur ger bättre arbetsresultat, kreativitet och sociala relationer. Dessa personer engagerar sig ofta i verksamheten utöver sina direkta arbetsuppgifter så att inget “faller mellan stolarna”. 

Välmående medarbetare. Att känna meningsfullhet i tillvaron är generellt kopplat till ett högre välbefinnande; fler positiva känslor och lägre förekomst av en del sjukdomar såsom hjärtproblem, Alzheimers, depression, ångest och stress. Medarbetare som känner mening i sitt arbete har ofta mindre sjukfrånvaro och byter jobb mer sällan.

Enklare att rekrytera. I dagens arbetsmarknad är det fler och fler som söker meningsfullhet i sitt jobb. En undersökning från 2016 visar att 53% av de tillfrågade svenskarna prioriterade meningsfullhet över lön och status i sitt arbete. I en tysk undersökning 2014 angav en överväldigande majoritet av 23-35-åringarna att ett meningsfullt arbete var viktigt för dem och nästan en tredjedel (31%) menade att för lite meningsfullhet kunde få dem att byta jobb.

Det är inte ett produktivitetstrick

Att se meningsfullhet som ett trick för att öka produktiviteten kan straffa sig. Medarbetarna brukar vara ganska snabba på att se om ambitionen med att skapa mening i och utanför organisationen är seriöst menat. Om inte företaget lever upp till sina värderingar kan resultatet bli det motsatta. Medarbetarna tappar förtroendet för verksamheten och får lägre engagemang och samarbetsvilja.

Använd meningsfullhet på rätt sätt

Meningsfullhet handlar om upplevelsen hos varje person och är därmed inget man kan skapa eller tvinga på någon. Däremot kan man ge förutsättningarna för medarbetarna att skapa meningsfullhet genom att arbeta med organisation, kultur och ledarskap. Om företaget på detta sätt kan öka tydligheten kring hur arbetet hänger ihop, vilka värderingar som ligger bakom dess vision och mål, hur varje medarbetare gör skillnad för verksamheten och dessutom främja en öppen och respektfull gemenskap på arbetsplatsen är mycket vunnet.

Meningsfullhet är viktigt både för person och organisation. Vill ni t ex ha hjälp med syfte, ökad meningsfullhet eller jobbjustering/job crafting? Genom coaching, föreläsningar och utbildningar hjälper vi både privatpersoner och företag att arbeta med meningsfullhet för att tydliggöra fokus, öka motivation och skapa energi. Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!

Foto: Quino Al, Unsplash

Läsa mer:
Martela, F., & Riekki, T. J. J. (2018). Autonomy, Competence, Relatedness, and Beneficence: A Multicultural Comparison of the Four Pathways to Meaningful Work. Frontiers in Psychology, 9, 1157. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01157
Schnell, T. (2021). The psychology of meaning in life. Routledge.
Ward, S. J., & King, L. A. (2017). Work and the good life: How work contributes to meaning in life. Research in Organizational Behavior, 37, 59–82. https://doi.org/10.1016/j.riob.2017.10.001 

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link