Houkousei – Livsriktningen – sambandet mellan dåtid, nutid och framtid

Hur vi ser på olika tidsperspektiv påverkar vår känsla av ikigai. Det är lätt att fokusera på vad vi vill uppnå i framtiden, vad som är vårt syfte. Men känslan av meningsfullhet influeras av hur vi ser på hela livsriktningen: dåtid, nutid och framtid. När vi känner sambandet mellan dessa perspektiv blir meningsfullheten tydligare.

När du vet var du har varit och vet vart du är på väg blir betydelsen av det du gör idag, i nuet, tydligt. Du har kopplat ihop livsriktningen. Därigenom också känslan av ikigai, känslan av meningsfullhet. Det blir då också enklare att njuta av nuet och av känslan att du är på väg. Att njuta av reskamraterna, vyerna och blommorna – att vara närvarande i alla de små vackra ögonblick som i slutändan utgör ett helt liv.

När vi pratar om meningsfullhet blir det ofta fokuserat på vårt syfte, vad vi vill uppnå i framtiden. Men det är inte bara tankarna på framtiden som påverkar vår känsla av ikigai och meningsfullhet. Det handlar även om hur vi tar hand om nuet och hur vi ser på vår historia och vår omvärld. Dåtid, nutid och framtid.

Beroende på hur vi hanterar dessa perspektiv kommer vi att skapa olika förutsättningar för vår meningsfullhet. Inom forskningen kring ikigai finns något som kallas för houkousei, livsriktningen. I grund och botten handlar det om hur vi skapar mening ur alla tre tidsaspekterna. Hur vi hanterar dessa olika perspektiv och hur vi kopplar ihop dem med varandra.

Dåtid – att förstå sin livshistoria

Vi lägger grunden för det meningsfulla ur det som har hänt. Det formar vår förståelse för hur världen fungerar, vilka vi är och varför vi är där vi är i livet.

Våra liv skapar våra erfarenheter och påverkar hur vi tolkar och bedömer världen omkring oss. Förståelse innebär att vi känner att livet hänger ihop och har åtminstone en viss förutsägbarhet. Det är också en av tre faktorer som ligger till grund för känslan av meningsfullhet.

När vi ser på vad som hänt i våra liv och förstår hur det har format oss får vi förståelsen och insikter i oss själva. Det blir tydligare vilka vi är och vad som gör att vi är vid just denna punkt i livet. Det ger därmed mening till det vi fokuserar på idag och en grund till vad vi vill nå i framtiden.

Framtid – det vi vill sträva efter

Det vi strävar efter i framtiden, det vi vill förändra, är våra syften. Vi har vanligtvis inte bara ett syfte, vi har många och av olika storlek. Det handlar vad vi vill förändra, hur vi vill göra något bättre än vad det är idag. Det kan vara något vi vill förbättra för oss själva, för familjen eller kanske för samhället. Att känna syfte är den andra av de tre meningsfaktorerna.

Detta ger hopp och optimism i livet, känslan av att vara på väg och bidra med något för andra. Det kan vara en stark drivkraft och en stor energikälla. I vissa fall finns det dock en risk att ett enskilt syfte kan överskugga annat som är viktigt i livet.

Nutid – att vara här och nu

Vi kan bara känna saker och göra saker i nuet. Vi kan tänka på det som varit och känna känslor inför det. Likaså kan vi fundera över framtiden och kanske oroa oss eller glädjas över det vi förväntar oss. Men allt detta sker i den stunden vi är i.

Därför är det viktigt att vi tar tillvara på det vi faktiskt upplever i stunden, här och nu.

Mycket handlar om att lägga märke till vad som faktiskt finns i denna stund. Här finns det en stor överlappning med mindfulness, att stanna upp och vara närvarande. Att se och uppskatta det som finns i ens liv snarare än att tänka på det som inte finns.

Det handlar också om att ta tillvara på stunden, att veta att just det här tillfället inte kommer tillbaka. Den grekiska filosofen Herakleitos menade också att det inte går att kliva ned i samma flod två gånger. Det är annat vatten, en annan flod, man kliver ned i när man försöker upprepa handlingen.

Japanerna pratar om “ichigi ichie”, vilket kan översättas med “ett tillfälle, ett möte”. Det har samma innebörd som Herakleitos tankar, att det inte går att upprepa exakt samma upplevelse. Det finns alltid något som har förändrats. Och att vi ska njuta av det som är, oavsett hur det är.

Livsriktningen är sambandet mellan dåtid, nutid och framtid

Kombinationen av dessa tre perspektiv är det som utgör livsriktningen och påverkar känslan av ikigai. Framför allt handlar det om att koppla ihop Dåtid och Framtid med det som är i nutid.

Att vi ser hur det som varit fört oss dit vi är idag. Och att känna att det vi gör idag tar oss närmre vår framtid, våra syften. Meningsfullheten blir uppenbar när vi känner att det vi gör här och nu har betydelse för det vi strävar efter. Att vi känner att vi kan påverka och har förmågan att arbeta mot det vi vill uppnå. Vi känner att det vi gör har betydelse för oss själva och för andra, på lång sikt. När livsriktningen är tydlig. (Betydelse är för övrigt den tredje meningsfaktorn.)

Livsriktningen skapar möjlighet att njuta av att vara på väg

Framtiden och de syften vi vill förverkliga är en viktig del av ikigai och känslan av meningsfullhet. Men det är inte det viktigaste perspektivet, det är bara en del av livsriktningen. Ikigai handlar mer om det meningsfulla i det vardagliga livet, att det man gör idag för en framåt. Om känslan av att vara på väg snarare än att nå fram till ett stort livsmål i slutet av sitt liv.

Att leva enligt ikigai är att ta tillvara på den ström av vackra stunder vi upplever varje dag. Vi ser och uppskattar det vi har, snarare än det vi ännu inte har. Och vi förstår hur dåtid och framtid påverkar oss men inte låter det överskugga det enda vi har: här och nu.

Att vi ser de bergstoppar vi vill ta oss till och känna att vi är på rätt väg för att ta sig dit. Att vi förstår vad i vår historia som gör just de bergstopparna viktiga. Men att vi tar tillvara på vägen dit också. Att vi hittar den balans vi behöver för att må bra, nu och i framtiden.

För livet är inte bara vilka bergstoppar man har bestigit när det är dags för slutsummeringen. Livet är alla du möter längs vägen, alla utsikter du ser, alla lärdomar du får och alla blommor du njuter av på livets väg.

När du vet var du har varit och vet vart du är på väg blir betydelsen av det du gör idag, i nuet, tydligt. Du har kopplat ihop livsriktningen. Därigenom också känslan av ikigai, känslan av meningsfullhet. Det blir då också enklare att njuta av nuet och av känslan att du är på väg.

Att njuta av reskamraterna, vyerna och blommorna – att vara närvarande i alla de små vackra ögonblick som i slutändan utgör ett helt liv.

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Vill du ha personlig hjälp med att hitta din ikigai och reflektera över vad som är viktigt och meningsfullt för dig? Kontakta mig gärna eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna hjälpa dig framåt!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Foto: Pablo Garcia, Unsplash

Läsa mer:
Kono, S., & Walker, G. J. (2019). Theorizing the Temporal Aspect of Ikigai or Life Worth Living among Japanese University Students: A Mixed-Methods Approach. Applied Research in Quality of Life. https://doi.org/10.1007/s11482-019-09792-3

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Föregående inlägg

Vad betyder ikigai?

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link