3 delar av meningsfullhet

Meningsfullhet och mening i livet är något vi alla strävar efter men för många kan det vara ett ganska diffust begrepp. När man pratar om meningsfullhet pratar man ofta om att ha ett syfte i livet och i många fall har syfte blivit synonymt med meningsfullhet. Men syfte är faktiskt bara en av tre faktorer som samverkar när det gäller känslan av meningsfullhet i livet. Förutom syfte behöver vi också känna betydelse och förståelse. Vi ska nu titta lite närmre på de här begreppen.

Enligt forskningen skapas alltså känslan av meningsfullhet när syfte, betydelse och förståelse finns i våra liv. Om det meningsfulla känns diffust kan det därför vara en idé att fundera lite över de här faktorerna och hur närvarande de är i livet.

Forskningens tre delar av meningsfullhet

Forskningen kring meningsfullhet har ökat de senaste 10-15 åren och man har nått större insikter i vad som ligger bakom känslan av mening i livet. Där har man under senare år landat i att upplevelsen av meningsfullhet bygger på tre faktorer: syfte, betydelse och förståelse. När dessa tre delar finns i en persons liv lägger det grunden för känslan av mening i livet.

Syfte

Att känna syfte är att man har ett eller flera övergripande mål i livet. Något vi vill uppnå eller förändra för oss själva eller vår omvärld. Någonting vi själva tycker är långsiktigt önskvärt och ger energi. Att nå mål i linje med våra syften ger mening åt det vi gör i vardagen. Vi har oftast flera olika syften och de kan vara såväl stora som små. Du kan läsa mer om syften här.

Betydelse

Betydelse handlar om att vi känner att våra liv har en betydelse utöver det mer vardagliga. Att vi spelar roll i våra egna och andra människors liv, att vi kan påverka vår omvärld med vår vilja och agerande. Ofta handlar det om att lämna något efter sig, att vi kan göra livet lite bättre för kommande generationer.

Förståelse

Förståelse innebär vi känner att vi förstår hur världen fungerar (åtminstone någorlunda) och och hur vi kan agera i den. Förståelse innebär också att vi har en uppfattning om vad det är som gör att vi är där vi är idag. Att våra samlade upplevelser i livet är begripliga och att vi kan skapa mening och sammanhang ur det som har hänt oss. Sammantaget förstår vi hur världen är, hur våra liv passar in i den och hur ens livshistoria hänger ihop.

De tre faktorerna och ikigai

De tre faktorerna är en tydlig del av ikigaimodellen. Syfte är synonymt med en av huvudpelarna i ikigai, “Det man vill förändra”. Där ligger fokus på den förändring man tycker är viktig och att man vill sträva efter en bättre framtid, för sig själv eller andra.

Betydelse är en del av “De sammanhang man vill verka i”. I de sammanhang som är viktiga för oss vill vi oftast också bidra till. Vi vill göra skillnad och skapa varaktig förändring. Kanske för den närmsta familjen eller ur ett större perspektiv, kanske för samhället i stort.

Förståelse är en förutsättning för de flesta av delarna i ikigaimodellen men är tydligast i livsriktningen. Livsriktningen handlar om hur vi kopplar ihop Dåtid, Nutid och Framtid och ser hur dessa är förbundna till varandra. Framför allt Dåtid handlar om hur vi förstår omvärlden och vår livshistoria.

Att skapa meningsfullhet

Enligt forskningen skapas alltså känslan av meningsfullhet när syfte, betydelse och förståelse finns i våra liv. Vi vet vad vi vill sträva efter, något vi känner är viktigt för oss personligen och värt att lägga tid på. Vi känner att vi har förmågan att sträva mot våra mål och göra skillnad för oss själva och andra. Och vi känner att vi förstår vår omvärld och vår egen livshistoria, livet känns förståeligt och greppbart.

Om det meningsfulla känns diffust kan det därför vara en idé att fundera lite över de här faktorerna och hur närvarande de är i livet. Finns det något som saknas eller skulle behöva bli tydligare? Svaren på de frågorna kan leda ett par steg framåt mot att skapa mer meningsfullhet i livet.

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

Foto: Thomas Mowe, Unsplash

Läsa mer:
George, L. S., & Park, C. L. (2016). Meaning in Life as Comprehension, Purpose, and Mattering: Toward Integration and New Research Questions. Review of General Psychology, 20(3), 205–220. https://doi.org/10.1037/gpr0000077
Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545. https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1137623

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link