Keiken – fyra aktiviteter som bidrar till känslan av ikigai

Känslan av ikigai, känslan av meningsfullhet, finns oftast i det aktiva. Att vi gör något, är på väg mot något. Men det handlar inte om att prestera för att duga eller nå andra människors godkännande. Det handlar mer om värdefulla upplevelser i vardagen, s k keiken. Om vi skapar balans mellan dessa kan vi må bättre och öka vår känsla av meningsfullhet.

Det handlar om aktiviteter vi tycker är viktiga för vår egen skull, för vår utveckling och vår strävan. Genom att skapa balans mellan det roliga, det utmanande, det stimulerande och det lugna skapar vi en bra grund för oss själva. Balansen gör att vi kan må bättre och känna en högre ikigai, en högre känsla av meningsfullhet i våra liv.

Fyra kategorier av keiken – värdefulla upplevelser

Känslan av ikigai, känslan av meningsfullhet, finns oftast i det aktiva. Att vi gör något, är på väg mot något. Ofta är det något vi vill förändra, inte sällan för andra människor som vi bryr oss om. Forskaren Shintaro Kono har identifierat fyra kategorier av aktiviteter som bidrar till känslan av ikigai. Dessa kallas tillsammans för keiken, vilket ungefär betyder “värdefulla upplevelser”.

De fyra typerna av aktiviteter är:

  • Tanoshimi – Det roliga och njutbara
  • Ganbari – Det utmanande och ansträngande
  • Shigeki – Det stimulerande och erfarenhetsskapande
  • Iyashi – Det lugna, behagliga och trygga

Tanoshimi – Det roliga och njutbara

Upplevelser som är roliga och som vi njuter av kallas på japanska för tanoshimi. Det är aktiviteter som vi tycker är roliga och härliga i sig självt. De kan göra att vi blir fullt närvarande i det vi sysslar med och stänger ute allt annat. Kanske till och med så att vi önskar att vi kunde stanna tiden och bara njuta av ögonblicket.

Exempel på denna typ av aktiviteter kan vara att syssla med sin favorithobby, umgås med vänner eller spela sällskapsspel. Det kan också handla om att njuta av rena fysiska upplevelser, såsom att äta, träna, lyssna på musik.

Ganbari – Det utmanande och ansträngande

Ganbari är svåröversatt, men handlar ofta om att “göra sitt bästa” eller “kämpa sig igenom svårigheter”. Fokus ligger här alltså på ansträngningar och utmaningar som gör att vi utvecklas, lär oss nytt, presterar bättre. Vi tänjer på våra gränser. Vi jobbar mot något vi vill uppnå och motiveras av tillfredsställelsen att ha klarat av det. Denna typ av aktiviteter ger inte sällan frustrerande motgångar och utmaningar på kort sikt. Men de ger ofta stor tillfredsställelse på lång sikt när det blivit tydligt vad man faktiskt åstadkommit.

Exempel kan vara fysiska prestationer i någon sport eller idrott, där man ständigt tränar för att nå bättre resultat. Det kan såklart också röra sig om andra utmaningar och prestationer där man vill utvecklas och bli bättre. Det kan vara inom sitt kompetensområde eller sin hobby. Det handlar dock inte bara om resultatet i sig, om att nå mål inför andra. En stor del är den egna upplevelsen av att man utvecklas och att ens ansträngningar ger resultat.

Shigeki – Det stimulerande och erfarenhetsskapande

Shigeki, det som stimulerar, står för aktiviteter som ger nya upplevelser. Dessa erfarenheter ger nya intryck och berikar ens liv. Det kan vara att man provar något nytt, reser till nya ställen, möter nya människor eller idéer. Upplevelserna ger nya perspektiv på tillvaron, kanske till och med helt nya insikter.

Iyashi – Det lugna, behagliga och trygga

Iyashi betyder det lindrande eller läkande och handlar om aktiviteter som är lugna, behagliga och trygga. Det är saker man brukar göra, kanske tillsammans med människor man känner väl. Man kan vara sig själv och känner inte att man blir värderad. Denna typ av aktiviteter kan också ge insikter i vem man är innerst inne, vad som är viktiga delar i ens liv.

Vi behöver balans

Har vi balans mellan dessa olika keiken, aktivitetstyper, har vi vanligtvis också en starkare känsla av ikigai. Vi behöver få njuta av livet men vi behöver också utmaningar och få växa som människa. Vi behöver få stimulans och nya intryck men vi behöver även lugn, ro och trygghet.

Balansen mellan det som är roligt och det som är ansträngande är extra viktig, likaså balansen mellan det som är stimulerande och det som är lugnt. Balansen i sig bidrar till att aktiviteterna känns värdefulla och meningsfulla. Detta gör vanligtvis också att motivationen och energin ökar.

Här finns dock en utmaning. Det kan vara svårt att få balans enbart genom att engagera oss i olika typer av aktiviteter. Det viktiga är att en viss aktivitet känns värdefull för oss och bidrar till våra liv och vår känsla av meningsfullhet. Samtidigt går det ju inte att veta om något känns värdefullt om vi inte provar och utforskar vad som känns rätt för oss.

Viktigt att engagemanget kommer inifrån

Det är också viktigt att notera att det inte handlar om att enbart vara aktiv eller att nå andras godkännande. Det handlar om att vi gör det vi själva värdesätter och känner bidrar till våra liv. Sådant vi tycker är viktigt för oss och som vi gör för vår egen skull.

Framför allt gäller det ganbari, det ansträngande. Vi lever i en tid då prestationer mäts och diskuteras på längden och på tvären. Det kan vara förrädiskt lätt att jämföra sig mot andra eller fråga sig hur utomstående kommer att bedöma det man har gjort.

Men det gäller också de andra keikens. Vad som är roligt eller avslappnande och lugnt är individuellt. Det är du som avgör vad som ger dig den återhämtning du behöver. Det kan kanske vara att ligga på soffan, att måla eller att syssla med din favorithobby.

Ikigai handlar inte om att prestera för att få andras godkännande eller att duga. Det handlar om att sträva efter det vi själva tycker är viktigt, på ett sätt som gör att vi mår bra.

Keiken – ett sätt att skapa balans i ditt liv

Forskningen kring keiken och ikigai visar på olika typer av aktiviteter som bidrar till vår känsla av meningsfullhet. De behöver inte vara några speciella upplevelser utan finns ofta närvarande i vår vardag på ett eller annat sätt. Det handlar om aktiviteter vi tycker är viktiga för vår egen skull, för vår utveckling och vår strävan.

Genom att skapa balans mellan det roliga, det utmanande, det stimulerande och det lugna skapar vi en bra grund för oss själva. Balansen gör att vi kan må bättre och känna en högre ikigai, en högre känsla av meningsfullhet i våra liv.

Har du balans mellan dina olika aktiviteter? Om inte, vad behöver du för att skapa en bättre balans?

Vill du ha hjälp att skapa balans i livet och reflektera över vad som ger dig meningsfullhet? Coachning är ett bra stöd för att skapa mål och göra det tydligt vad som är viktigt för dej. Jag hjälper människor att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta mig gärna och boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna hjälpa dig framåt! Vi kommer framöver också öppna en kurs i att skapa meningsfullhet, anmäl dig gärna till nyhetsbrevet för att få mer information.

Foto: Ivana Cajina, Unsplash

Läsa mer:
Kono, S., & Walker, G. J. (2020). Theorizing Ikigai or Life Worth Living Among Japanese University Students: A Mixed-Methods Approach. Journal of Happiness Studies, 21(1), 327–355. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00086-x
Kono, S., Walker, G. J., Ito, E., & Hagi, Y. (2019). Theorizing Leisure’s Roles in the Pursuit of Ikigai (Life Worthiness): A Mixed-Methods Approach. Leisure Sciences, 41(4), 237–259. https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1356255

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link