Att skilja på inre och yttre värderingar

Vissa värderingar och mål fokuserar på något vi tycker är värdefullt i sig självt. Andra värderingar och mål fungerar mer som ett medel för att nå någonting annat. Värderingen att det är viktigt att tjäna pengar kan vara ett typiskt exempel på det senare. Pengar är i sig ingen nytta, det handlar vad pengar representerar och skapar möjligheter till. Att se skillnad på dessa kan skapa nya möjligheter att nå det man faktiskt vill ha och dessutom ha positiva hälsoeffekter.

Hur vi förhåller oss till våra inre och yttre värderingar påverkar också hur vi mår. Forskning har kopplat inre värderingar och mål till högre välmående och mindre stress och yttre till minskat välmående och högre stress.

I ett tidigare inlägg pratade vi om att det är viktigt att fundera igenom vad framgång är för en själv. Detta för att det man strävar efter verkligen ska göra att man mår bra och ge tillfredsställelse. En av utmaningarna i detta är att vi är formade av vår kultur och våra normer, något som kan vara svårt att se och svårt att förhålla sig till.

Inre och yttre värderingar

Att vi har motivation och drivkraft att sträva efter något kan ha många olika anledningar. Det är ganska vanligt att man delar in motivation i inre och yttre faktorer. Vid inre motivation kommer drivkraften från att man tycker något är kul och värdefullt i sig självt. Om man drivs av yttre motivation handlar det om det man gör är ett medel för att nå något annat. Det man egentligen vill uppnå, kanske en belöning (eller undvika, t ex slippa bestraffning) är en konsekvens av det man gör. 

Det som ger motivation och drivkraft är i slutändan grundat i våra värderingar och behov. Och på samma sätt som motivation kan man också dela in värderingar i inre och yttre kategorier. Inre värderingar utgår från våra grundläggande behov; t ex av att kunna bestämma över oss själva, att känna oss nöjda över det vi gör, att känna tillhörighet och ha givande relationer. Yttre värderingar handlar om det vi söker som ett medel att i slutändan tillfredsställa de inre värderingarna. Att tjäna pengar, att bli känd, att ha status – är i sig oftast bara medel för att nå något annat.

Det är dock inte helt nödvändigt att något som kan klassificeras som en yttre värdering är helt negativ. Det beror lite på grundorsaken till värderingen, om det har sin bas i självförverkligande och därigenom inre motivation eller om det är ett medel för ett annat ändamål.

Våra värderingar och mål påverkar vårt mående

Hur vi förhåller oss till våra inre och yttre värderingar påverkar också hur vi mår. Forskning har kopplat inre värderingar och mål till högre välmående och mindre stress och yttre till minskat välmående och högre stress.

Vi alla har en blandning av olika värderingarna i oss men att de inre och de yttre kan vara aktiverade i olika grad. Den grupp av värderingar som är aktiverade blir också lätt dominerande för vad vi känner i en given situation. De aktiverade värderingarna har också en tendens att minska värderingar som är “motsatta”. Ett exempel på det är att om att “tjäna pengar” är en dominerande värdering minskar tendensen till att vara hjälpsam mot andra. 

I en intressant studie fick deltagarna titta på olika typer av bilder. En grupp fick se lyxprodukter som t ex bilar och smycken, en annan grupp fick se bilder som inte hade några produkter alls i sig. De som fick sina yttre värderingar aktiverade hade efter studien mer negativa känslor än kontrollgruppen. 

Vad vi medvetet och omedvetet exponeras för påverkar alltså hur vi mår och hur vi värderar olika saker i livet. Något att tänka på när vi möter så mycket “exempel” på framgång, framför allt i sociala medier, men även i reklam och på många andra ställen i samhället.

Det kan också vara intressant att notera att de yttre värderingarna och målen ofta är svåra att styra över helt själv. De är normalt beroende av att andra ska värdera den man är eller det man gör på ett positivt sätt för att man ska nå det man strävar efter.

Bli medveten om dina inre mål

Det kan därför vara viktigt att medvetet utforska och välja de värderingar vi vill ska vara våra drivkrafter. Det hjälper oss att må bättre, nå dit vi egentligen vill och leva det liv vi vill leva. 

Yttre värderingar och mål är normalt ett medel för att nå något annat, t ex ett inre mål. Det kan handla om självförverkligande, en högre självkänsla eller att känna sig uppskattad i en gemenskap. Blir man medveten om detta bakomliggande behov kan det kanske finnas andra sätt att nå direkt till sitt inre mål – och på ett sätt som inte är så beroende av andras bedömningar.

Vart vill du nå – egentligen?

Är du nyfiken på mer om meningsfullhet, ikigai och hur man skapar det? Vi jobbar på en kurs för dig som vill utforska och skapa mer meningsfullhet och ikigai, steg för steg. Prenumerera på bloggen i rutan uppe till höger (eller under inlägget på en mobil) så får du mail om våra inlägg och mer information när kursen är klar för lansering.

Vill du ha hjälp att reflektera över och utforska meningsfullhet, syfte och mål? Coaching är ett bra stöd för att skapa tydlighet kring vad som är viktigt och meningsfullt för dej. Du är varmt välkommen att kontakta mig eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coaching skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Vill ni arbeta med syfte och meningsfullhet på ett bättre sätt i din organisation och ge såväl verksamhet som medarbetare ny energi?  Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat känslan av mening på er arbetsplats och gett er bättre fokus!

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link