Behöver företag och organisationer bry sig om stress?

Det kan låta som om svaret är självklart men i många organisationer finns stressproblematiken inte med på dagordningen. Man låtsas kanske som om det inte förekommer – eller att det är så det ska vara. Man ser det kanske som att det är medarbetarnas egna problem och inte något som beror på arbetsmiljön. Eller så tycker man att det är svårt och flummigt och stoppar hellre huvudet i sanden ett tag till.

“Arbetsmiljöverket beräknade 2015 den direkta kostnaden för en sjukskrivning i utmattning till 388.000 kr i minskad effektivitet, sjukfrånvaro, förlorad produktion och kostnad för att rekrytera ersättare (baserat på en månadslön på 30.000 kr).”

Stress och psykosocial hälsa på arbetet är en självklart en viktig faktor att ta hänsyn till av många anledningar:

Människor far illa. Hälsan påverkas hos en person som lever under stress en längre tid. En sammanställning listade 132 olika symptom som satts i samband med långvarig stressbelastning. Symptomen kan bestå av kognitiva besvär som t ex problem med minne och koncentration, av beteendeförändringar som exempelvis irritation, gråtmildhet och cynism eller av fysiska hälsorisker som ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, nedsatt immunsystem, depressiva symptom, typ-2 diabetes mm.

Sjukskrivningar pga stress och andra psykiska påfrestningar ökar ständigt vilket för med sig andra bekymmer som lägre inkomst eller sämre möjligheter till att delta i fritids- eller familjeliv. Vissa personer blir aldrig helt återställda efter att de har blivit utbrända.

Det är arbetsgivarens juridiska ansvar att motverka att stress uppkommer. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön utformas för att undvika ohälsa och i AFS 2015:4 9§ detaljeras detta vad det gäller stress: “Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.”

Det kostar pengar. Arbetsmiljöverket beräknade 2015 den direkta kostnaden för en sjukskrivning i utmattning till 388.000 kr i minskad effektivitet, sjukfrånvaro, förlorad produktion och kostnad för att rekrytera ersättare (baserat på en månadslön på 30.000 kr).

Det kostar mer pengar. Beräkningen från Arbetsmiljöverket tar bara hänsyn till att effektiviteten går ned, att människor får mindre gjort. Den tar inte hänsyn till att stressade människor ofta också fattar sämre beslut, att kreativiteten minskar eller att förmågan till samarbete minskar.

Det kostar ännu mer pengar. Man brukar säga att känslor “smittar”, att en människas känslor ofta överförs på de som finns i närheten, t ex i arbetsgrupper. Detta gäller för stress också, det är inte ovanligt att stress sprider sig på en arbetsplats, inte enbart för att arbetsmiljön i sig påverkar utan även för att människor påverkar varandra, direkt och indirekt.

Att förebygga stress innan den uppstår är alltid det mest kostnadseffektiva alternativet.

Läs mer:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/?hl=utmattning%20397.000

Bild: dotshock©123RF.com

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Copy link