Skulle ni också bli produktivare med 4-dagars arbetsvecka?

Arbeta mindre men få mer gjort – låter det för bra för att vara sant? Stress och annan psykisk ohälsa ökar samtidigt som det blir svårare och svårare att attrahera och behålla personal. Det gör att flera företag provar 4-dagars arbetsvecka (med lön för 5 dagar) för att se om det ger någon förbättring. Och förbättringarna kan tydligen bli rätt rejäla.

“De fick samma jobb gjort på 4 dagar som på 5 – men kundservicen, samarbetet och kreativiteten blev bättre.”

Undersökningar visar att den faktiska produktiva tiden under en arbetsdag är begränsad till några få timmar. Det finns till exempel undersökningar som pekar på att vi kan bli störda var tionde minut under en arbetsdag – samtidigt som det kan ta 20 minuter att återfå fokus på det man arbetade på innan störningen. Och det kan finnas mycket att arbeta med vad det gäller möteseffektivitet eller tydlighet vad det gäller mål och uppgifter.

På finansbolaget Perpetual Guardian genomförde man under 2018 ett försök med 4-dagarsvecka. Resultatet var att resultatet blev oförändrat trots kortare arbetstid – de fick samma jobb gjort på 4 dagar som på 5 – men kundservicen, samarbetet och kreativiteten blev bättre. Dessutom var medarbetarna mer tillfreds med jobbet, mådde bättre, stressade mindre och kände högre psykologisk säkerhet. Företaget blev så nöjda med resultatet att de permanentade 4-dagarsveckan efter försöksperioden.

Microsoft ökade produktiviteten med 40%

Ett annat omskrivet försök utfördes av Microsoft i Japan tidigare i år. 4-dagarsvecka prövades under en månad och fann att produktiviteten ökade med 40% samtidigt som man reducerade kostnader för t ex utskrifter (-60%) och elektricitet (-23%). Något som var intressant i detta försöket var att man aktivt stöttade (och i vissa fall subventionerade) alternativa aktiviteter under den lediga dagen såsom fortbildning, resor med familjen eller samhällsnyttiga insatser.

En studie i England av 500 bolag fann att runt hälften hade infört 4-dagarsvecka helt eller delvis i organisationen. Över 60% av bolagen ansåg sig ha fått högre produktivitet, en ökning i arbetskvalitén och lägre sjukfrånvaro. 70% uppgav att medarbetarna var mindre stressade och 78% menade att de anställda var gladare. 51% menar att de har mindre kostnader – trots att de betalar en heltidslön.

Förkortad arbetstid påverkar arbetssättet

Resultatet kommer inte bara av att man arbetar färre timmar. Det skapar på flera sätt också en ny attityd och beteende på arbetet, där det finns en gemensam strävan att arbeta smartare (snarare än hårdare) för att kunna behålla den kortare arbetstiden. Flera av bolagen som har infört 4-dagarsvecka har också genomfört organisatoriska förändringar för att underlätta omställningen. Det kan t ex handla om arbetsmoment som kunde undvikas eller att införa tidsbegränsningar på möten.

Även om målet att nå en 4-dagarsvecka är detsamma kan alltså vägen dit se olika ut. Vad skulle ni behöva göra för att kunna pröva om 4-dagars arbetsvecka fungerar för er?

Genom coaching, föreläsningar och utbildningar hjälper vi människor och organisationer att stressa mindre, må bättre och nå längre. Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur vi skulle kunna hjälpa dig framåt!

Läsa mer:
https://www.businessinsider.com/microsoft-4-day-work-week-boosts-productivity-2019-11
https://www.dn.se/insidan/han-kortade-arbetsveckan-och-okade-de-anstalldas-effektivitet/
https://4dayweek.com/
https://assets.henley.ac.uk/defaultUploads/Journalists-Regatta-2019-White-Paper-FINAL.pdf

Bild: Andriy Popov©123RF.com

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link