Flicka med förstoringsglas som söker meningsfullhet i livet

Sök meningsfullhet istället för meningen med livet

Att söka meningen med livet kan vara en utmaning. Det kan dock vara klokt att börja med att fundera på vad det egentligen är man söker. Och fundera på om det inte är bättre att söka efter meningsfullhet. Att prata om meningsfullhet i livet kan ofta vara mer hjälpsamt. Meningsfullhet är någonting som kan variera …

Läs mer >

En kvinna som koncentrerar sig i arbetet

Tränar du på att bli fokuserad eller på att bli distraherad?

Det vi tränar på blir vi bättre på. Men ibland tänker vi inte riktigt på hur vardagen tränar oss. Vad tränar du på – att vara fokuserad eller att bli distraherad? En av de positiva effekterna som kan nås med hjälp av mindfulness är ökad koncentrationsförmåga. I en studie kunde man se förbättring på 9% …

Läs mer >

Kvinna som sitter på en säng med laptop och en kopp kaffe

13 tips för att ta hand om sig själv när man håller sig hemma

I dessa tider har mångas vardag förändrats i stor utsträckning. Många jobbar hemifrån, andra håller sig hemma för att minimera risken att bli smittad – eller att smitta andra. Att vara hemma och socialt isolerad kan vara utmanande, framför allt om det drar ut på tiden. Här kommer några tips på vad man kan göra …

Läs mer >

Share via