Att sätta mål när man söker jobb

Att söka jobb kan vara en ganska slitsam process och att enbart ha målet “att skaffa ett jobb” har sina begränsningar. Genom att tänka igenom och sätta upp smarta, vardagliga mål kan man göra jobbsökandet tydligare och skapa en mer tillfredsställande känsla av att man kommer framåt i sin process.

Det är i många fall bättre att använda sig av andra mål som underlättar jobbsökarprocessen. Mål som motiverar, utmanar och vägleder i arbetet med att söka jobb. Mål som går att nå längs vägen. Det finns många olika typer av mål och de passar olika bra för olika typer av situationer och sysslor.

Att vara mellan två jobb är en motig situation för många människor. Det kan finnas många komponenter av det; man kanske saknar arbetskamraterna, att ha tydliga rutiner, att vara behövd och kunna bidra med något eller tryggheten i en stabil inkomst.

Därtill kommer vanligtvis ett antal osäkerheter. Det kan kännas nytt och osäkert i det rent praktiska i att söka jobb eller på hur ekonomin fungerar när man inte får lön. Den stora osäkerheten ligger naturligtvis i att det är svårt att förutsäga när jobbsökandet är över, när man har en anställning eller ett uppdrag igen. Och hjärnan hatar osäkerhet, det kan vara oerhört stressande. 

Mycket av tillvaron kretsar också kring prestationerna och identiteten i att ha ett jobb. Hur det är på jobbet är ett vanligt samtalsämne och “Vad jobbar du med?” kan ofta vara bland de första frågorna som ställs när man träffar nya människor. Jobbsökningen kan bli en överväldigande process som dominerar tillvaron, i större utsträckning än vad ett arbete gör. 

Vad kan man då göra för att lindra stressen och skapa en bättre tillvaro under tiden man söker jobb?

Målet “att skaffa ett jobb” har sina brister

Att arbeta med mål låter kanske som ett självklart råd när det gäller att söka jobb, målet är att få ett nytt jobb! Men även om det är slutmålet är det svårt att praktiskt använda i jobbsökarprocessen. Framför allt går det inte att styra, kontrollera, resultatet. Man ska självklart göra sitt allra bästa i att söka jobb, men att i slutändan få ett jobberbjudande beror på den som rekryterar. Dessutom blir målet allt eller inget, vilket kan göra det tufft med motivationen. Antingen får man ett jobb eller så får man det inte, vilket kan kännas slitsamt under alla dagar fram tills man får jobb.

Andra mål som kan vara mer hjälpsamma

Det är i många fall bättre att använda sig av andra mål som underlättar jobbsökarprocessen. Mål som motiverar, utmanar och vägleder i arbetet med att söka jobb. Mål som går att nå längs vägen. Det finns många olika typer av mål och de passar olika bra för olika typer av situationer och sysslor. Några som kanske passar in i jobbsökandet är:

  • Resultatmål – T ex antal sökta jobb, antal ringda rekryterare eller antal spontanansökningar
  • Processmål – Det kan vara att regelbundet gå igenom relevanta jobbsiter eller att följa upp skickade ansökningar 
  • Lärandemål – Exempelvis att lära sig mer om att formulera sitt personliga brev, hur man nätverkar på LinkedIn eller utöka sin kompetens på något område man gärna vill arbeta med
  • Beteendemål – Att bli tryggare i hur man uppträder, t ex vid en anställningsintervju, telefonkontakt eller när man ska presentera sig vid ett hastigt möte med någon

För att mål ska fungera som bäst bör de vara Mätbara, Attraktiva, Kontrollerbara och Tidsbestämda. Det vill säga att man ska veta när det är uppnått, man ska vilja nå målet, kan ska kunna styra vägen till målet och det ska ha tydliga tidsramar. Detta skapar tydlighet i vad som ska uppnås och när.

Läs gärna mer om hur man kan arbeta med mål i vår tidigare artikelserie.

Att fira sina segrar

Bra mål gör det också tydligt när man nått fram. Det är nog så viktigt att känna att man har uppnått det man föresatte sig. Det är därför också viktigt att fira sina framgångar. Det hjälper en att se att man kommer framåt i processen, att man har tagit ytterligare ett steg mot slutmålet. Vad firandet innebär är mindre viktigt, det som betyder något är att man ser sig själv och vad man har gjort.

Att ha självmedkänsla

Att söka jobb är en ganska “stum” process. Det blir ofta inte så mycket återkoppling och den man faktiskt får är ofta fördröjd och schablonartad. Det kan därför vara lätt att bli frustrerad över att det man gör inte ser ut att få effekt. Här gäller det att ha tålamod och att ha medkänsla med sig själv. Att se att det är en svårt process att vara i, att det kan vara slitsamt ibland, men att varje steg leder framåt och att det kan vända när som helst.  

Självkänsla och självförtroende

Det är lätt att självbilden får en törn när man är mellan arbeten. Både självkänslan och självförtroendet kan dämpas när man inte har en uppgift eller får användning för sina kompetenser. Det kan vara lätt att känna sig lite utanför eller överflödig. Vi behöver alla känna oss som en del av ett sammanhang och att vi kan bidra. 

Försök att hitta sammanhang där du får känna dig värdefull och använda dina förmågor och kunskaper. Ett sätt att hantera denna känslan är att engagera sig i något utanför jobbsfären. Det kan t ex röra sig om ideella organisationer som behöver hjälp på olika sätt, kommunalt organiserad frivilligverksamhet eller liknande. 

Skapa rutiner

Att söka jobb är på många sätt ett arbete i sig. Det krävs tålamod, tid, fokus och engagemang för att nå fram till slutmålet. Det är på många sätt bra att skapa en tydlig egen “arbetsvecka” och schemalägga de aktiviteter som ska göras. Förutom att det ofta blir lättare att få saker och ting gjort mår vi också bättre av rutiner. Det skapar tydlighet i vår vardag har också ett tydligt samband med välmående för jobbsökande. 

Vill du skapa de bästa förutsättningarna för att nå dina mål? Lär dig hur du kan arbeta med dina mål för att nå längre! E-kursen "Att skapa och nå sina mål" går steg för steg igenom hur man skapar mål som hjälper och inte stjälper. Läs mer här ...

Vill du ha personlig hjälp att komma framåt, skapa dina mål och nå dem? Oavsett om det gäller att få struktur på dina tankar eller hjälp att nå dina mål är du varmt välkommen att kontakta oss eller boka ett förutsättningslöst möte för att diskutera hur coachning skulle kunna skräddarsys för dina behov!

Behöver ni bli bättre på att arbeta med mål i din lednings- eller arbetsgrupp? Hör av dig för en diskussion kring hur en föreläsning eller workshop hade ökat er kompetens och gett er bättre fokus!

Foto: Glenn Carstens-Peters, Unsplash

Läsa mer:
Mckee-Ryan, F. M., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and Physical Well-Being During Unemployment: A Meta-Analytic Study. Journal of Applied Psychology, 90(1), 53–76. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.1.53

E-kursen "Att skapa och nå sina mål"

För dig som vill skapa mål som hjälper dig att nå längre!
Lär dig steg för steg att skapa de bästa förutsättningarna att nå dit du vill!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Share via
Copy link